Những chính sách bảo hành cho hãng xe nâng mitsubhishi, sản phẩm chính hãng. (warranty policy for mitsubishi forklift trucks) 

Chính sách bảo hành/ Warranty Services:

 • Thời gian bảo hành là 12 tháng hoặc 2000 giờ hoạt động, tùy điều kiện nào đến trước kể từ ngày bàn giao xe.

Warranty period is 12 months or 2,000 hour working, whichever comes first calculated from delivered date.

 • Trong thời gian bảo hành kỹ sư của chúng tôi sẽ kiểm tra cũng như bảo dưỡng xe theo quy trình cơ bản của nhà máy.

We provide Mitsubishi Trained service staff to inspect as well as maintain the forklift according to manufacturer recommendation (for warranty and regular maintenance only).

Dịch vụ bảo dưỡng/Maintenance Services:

 • Chúng tôi sẽ bố trí kỹ thuật viên có kinh nghiệm kiểm tra và bảo dưỡng 04 lần miễn phí (nhân công) cho xe trong suốt thời gian bảo hành của xe, cụ thể:

We will arrange experience technical staffs to check and take periodical maintenance 04 times by free (only labor) during warranty period time, detail:

Lần 1: Sau 01 tháng kể từ ngày giao xe hoặc 200 giờ hoạt động đầu tiên của xe.

1st time : After 01 month calculate from delivered date or 200 hoursworking first.

Lần 2: Sau 04 tháng kể từ ngày giao xe hoặc 500 giờ hoạt động

2nd time:After 04 months calculate from delivered date or 500 hours working.

Lần 3: Sau 08 tháng kể từ ngày giao xe hoặc 1000 giờhoạt động.

3rd time: After 08 months calculate from delivered date or 1,000 hours working.

Lần 4: Sau 12 tháng kể từ ngày giao xe hoặc 2000 giờ hoạt động.

4th time: After12 months calculate from delivered date or 2,000 hours working.

 •  Những phụ tùng bảo dưỡng như dầu, các bộ lọc, bộ phận tiêu hao,… sẽ thay đổi dựa trên tiêu chuẩn nhà sản xuất (nhà máy Mitsubishi).

Under maintenance material such as oil, lubricant, filters, consumable parts and etc… will change based on manufacturer standard (Mitsubishi factory).

 •  Trong thời gian bảo hành, nếu xe gặp sự cố do lỗi của sản phẩm, do vật liệu chế tạo, lỗi thiết kế, chúng tôi sẽ thay thế miễn phí phụ tùng và nhân công sửa chữa.

During warranty period, if trucks had failure caused by product, material or design, we will fix the failure by free repair parts and labor.

Phụ tùng/ Spare parts:

 • Goldbell Việt nam chỉ cung cấp và sử dụng phụ tùng chính hãng cho xe nâng hàng Mitsubishi. Phụ tùng thay thế sẽ luôn sẵn sàng và đầy đủ tại kho ở Hà Nội và Hồ Chí Minh để nhanh chóng cung cấp cho Khách hàng.

We use only Mitsubishi Forklift genuine parts for GEVN distributed material handling equipment. Fast moving spare parts are always available and sufficient in Ho Chi Minh & Hanoi warehouse.

 •  Goldbell là nhà phân phối độc quyền xe nâng Mitsubishi tại Việt Nam, Singapore và Malaysia. Tất cả các phụ tùng của chúng tôi sẽ dễ dàng luân chuyển từ nước này sang nước khác.

Goldbell is the exclusive distributor for Mitsubishi Forklift in Vietnam, Singapore and Malaysia. All of our spare parts shall easily move from one country to another.

 • 90% các danh mục phụ tùng đều có sẵn tại Singapore để bảo đảm thay thế hoặc sửa chữa trong thời gian nhanh nhất.

90% of spare parts items are available in Singapore to ensure the replace or repair in fastest.

Lợi thế của GEVN/ Our advantages:

 • Tổ chức các khóa đào tạo vận hành xe nâng.

Forklift Training course for operator

 • Chúng tôi hỗ trợ kỹ thuật miễn phí 24/7 qua điện thoại đường dây nóng để đảm bảo 100% dịch vụ hoàn hảo.
 • 24/7 assistance and support: Our service call center is available in 24/7 to ensure 100% backup service.

Tại Hà Nội / Hanoi Branch: 0987010600 / 0979870697                   

Tại Hồ Chí Minh / At Ho Chi Minh: 0973730375

 • Trong vòng 02 giờ kể từ khi nhận được thông tin sự cố, chúng tôi sẽ phản hồi đến Khách hàng kế hoạch kiểm tra sự cố cho xe bằng điện thoại, tin nhắn, email, hoặc fax …

Within 02 hrs calculate from received information of failure, we will feedback to Customer plan to check trouble of machine by telephone, SMS, Email, Fax …

– Kỹ thuật viên của chúng tôi sẽ có mặt tại công trường để kiểm tra trực tiếp sự cố của xe:

Technical will be stay at jobsite to check failure of trucks directly:

+ Trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được thông tin sự cố đối với khoảng cách dưới 150 Km.

Within 24 hours calculate from received information of failure with distant less than 150Km

  +Trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được thông tin sự cố đối với khoảng cách trên 150 Km.

Within 48 hours calculate from received information of failure with distant more than 150Km

 • Hợp đồng dịch vụ: Khách hàng có thể ký hợp đồng dịch vụ bảo dưỡng xe nâng với chúng tôi sau khi hết thời gian bảo hành.

Service Contract: Customer may sign our forklift service contract after the warranty period.

 • Dịch vụ Royal Care- kéo dài thời gian bảo hành (3 năm)- là một lựa chọn ưu việt nếu khách hàng muốn tham gia.
 • Royal Care extended warranty (3 years)- Optional

Không áp dụng bảo hành cho các trường hợp sau/ Don’t apply warranty for below cases:

 • Do lỗi vận hành, bảo dưỡng xe kém hoặcsử dụng nhiên liệu, dầu mỡ bôi trơn không đúng phẩm cấp

False in operation, maintenance bad or using fuel, oil, grease isn’t the same brand and quality.

 • Khi khách hàng sử dụng phụ tùng thay thế không chính hãng: Các loại lọc, các chi tiết thay thế.

Customer using not genuine spare parts for trucks: Filters, repair parts …

 • Do xe bị tai nạn, hỏa hoạn, động đất …

Trucks get accidents, fires, orearthquakes ….

 • Không báo cáo kịp thời sự cố cho nhà phân phối, tự ý sửa chữa hoặc lắp ráp thêm bộ phận công tác mà không được sự đồng ý của nhà phân phối.

Customer doesn’t promptly report the failure to the distributor, arbitrarily repairing or assembly attachments without the consent of the distributor.

 • Các phụ tùng hao mòn thông thường: Các loại lọc (lọc động cơ, nhiên liệu, lọc gió, thủy lực …), gương, đèn, còi,dầu mỡ bôi trơn, nước làm mát, tuy ô cao su, dây curoa, cầu chì,dây điện,…

The normal wear parts: Filters (engine, fuel, air filters, hydraulic …), mirrors, lights, horn, lubricants, coolant, rubber hoses, belts, fuses, wires …

 • Sử dụng xe nâng hàng Mitsubishi không đúng các chức năng hoặc quá tải so với thiết kế của xe.

           Wrong operation or overloaded compared with the design of the truck

                                                                        GOLDBELL EQUIPMENT (VIET NAM) CO., LTD

Nguồn: xenangmitsubishi.com.vn